8-12.2.15 מתחם התחנה הראשונה - Goethe

8-12.2.15 מתחם התחנה הראשונה - Goethe