"L6", Detailprojekt D 03 FE 19, Röntgenröhre ZFP TSP