Ei, ei, ei: Das Hühnerei Ein Ei sieht ______ genauso aus wie das

Ei, ei, ei: Das Hühnerei Ein Ei sieht ______ genauso aus wie das